CONTACT

Junior Drum Corps Jong Beatrix en Beatrix’ Drum & Bugle Corps zijn een onderdeel van de Vereniging Beatrix Korpsen.

Wilt u meer informatie over de Vereniging Beatrix Korpsen, neemt u dan contact met ons op:

Adres (bezoek en correspondentie)   

Bankgegevens

Vereniging Beatrix Korpsen
Neuweg 357
1215 JA Hilversum
Nederland
Tel: +31 (0)35-6215571
gebouwbeheer@beatrix.org
Vereniging Beatrix Korpsen
NL29INGB0003048887
INGBNL2A

Bestuur
Voorzitter 
Vacant
Tel: +31 (0)6-
voorzitter@beatrix.org
Secretaris
Desiree Busman
Tel: +31 (0)6-28 11 26 70
secretaris@beatrix.org
Penningmeester
Hilko Fieret
Tel: +31 (0)6-28 97 36 04
hilko.fieret@beatrix.org
Algemeen
Sebastiaan van der Velden
Tel: +31 (0)6-42 25 46 39
sebastiaan.vd.velden@beatrix.org 
Coördinator Beatrix’
Janny Tangeman
Tel: +31 (0)6-22 39 73 36
beatrix@beatrix.org
Coördinator Jong Beatrix
Natasja Versteeg
Tel: +31 (0)6-43 08 17 27
jongbeatrix@beatrix.org
PR & Projecten
pr@beatrix.org
Website
VBK Webmaster
webmaster@beatrix.org