Over

Vereniging Beatrix Korpsen is de overkoepelende organisatie van de muziekverenigingen Jong Beatrix en Beatrix’ Drum & Bugle Corps. Beide verenigingen kennen naast haar ‘corebusiness’ korpsen ook een 3-tal indoor units te weten: Jong Beatrix Winterguard, Beatrix’ Winterguard en Beatrix’ Indoor Percussion.

In 2009 werd de fusie tussen de verenigingen Jong Beatrix, Beatrix’ Drum & Bugle Corps en de Vereniging Beatrix Korpsen een feit. Onder de naam Vereniging Beatrix Korpsen (VBK) gaan de twee korpsen als secties met hun eigen identiteit verder de toekomst tegemoet.

Doelstelling
De vereniging heeft ten doel: het beoefenen van muziek en daaraan verwante vormen van kunstbeoefening en het bevorderen van muzikale vorming. De vereniging wil haar doel bereiken d.m.v. het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende vormen van musiceren door de jeugd en jong volwassenen.

Op dit moment zijn er twee afdelingen (secties) actief t.w. Jong Beatrix en Beatrix’ Drum & Bugle Corps.

Bovenstaande doelstelling is een vrij vertaalde samenvatting uit onze statuten. Het bestuur wil met deze meerjaren visie de doelstelling meer specificeren met de volgende aanvullingen:
• Meer aandacht voor een muzikale basisvorming van de spelende leden;
• Permanente educatie voor stafleden;
• Doorlopende ledenwerfacties voor zowel Jong Beatrix als Beatrix’;
• Stimulering van sociale omgang en teamvorming;
• Een bestendige financiële huishouding d.m.v. een solide en voorspelbare begroting;
• Professioneel organisatiemodel, met ieder zijn eigen verantwoordelijkheid;

In algemene zin wil het bestuur streven naar twee representatieve korpsen die op middellange termijn zich kunnen meten met de top van de Nederlandse mars- en showwereld, met een stabiel goed georganiseerde vereniging als basis.

Vereniging Beatrix Korpsen
Hilversum, Nederland