VAN DE VOORZITTER: DE LAATSTE

Over een week is het paasweekend. Voor iedereen binnen de club is dit het startsignaal om naar buiten te gaan en het nieuwe seizoen te starten.  

19378Zowel Jong Beatrix als Beatrix’ zullen op trainingskamp gaan en hun shows instuderen. Voor zowel de staff als de lopende leden een spannende maar belevenisvolle gebeurtenis.

Voor mij persoonlijk is het ook een speciale periode. Het zal voor mij het laatste kamp zijn als voorzitter en bestuurslid van deze mooie vereniging. Met gemengde gevoelens zal ik dit kamp gaan beleven, want ik besef dat ik een hoop ga missen als ik eenmaal vertrokken ben naar Duitsland.

Ja, u leest het goed. Eind april vertrek ik met mijn vrouw Fenny  naar Altenau in De Harz (D). Wij hebben daar een Pension gekocht en gaan dat exploiteren. Een spannende, maar zeer uitdagende gebeurtenis waar wij allebei veel zin in hebben. Dit betekent dat ik moet stoppen als voorzitter en bestuurslid wat ik uiteraard erg jammer vind. De afgelopen jaren zijn wij met het bestuur en de beide management teams een weg ingeslagen om de twee korpsen op termijn kwalitatief sterker te maken. Jong Beatrix moest weer aantrekkelijk worden voor de jeugd en Beatrix’ moet weer mee kunnen doen in de top van het Europese veld, zowel competitief als commercieel.

Op dit moment zijn een aantal gestelde doelen gehaald, Jong Beatrix zal dit seizoen groter zijn dan dat ze in de afgelopen 10 jaar zijn geweest en Beatrix’ heeft met haar programma “13” haar ambities hoog gesteld. De organisatie staat en functioneert, nu is het zaak de rest van de doelstellingen te halen.

Ik heb het een eer gevonden om leiding te geven aan de Vereniging Beatrix Korpsen en ik geef graag het stokje over aan een ambitieuze en competente opvolger, die samen met de overige bestuursleden en managementleden verder bouwt aan onze ambities.

Uiteraard hebben wij de laatste maanden niet stilgezeten om deze opvolger te zoeken, maar zoals bij zoveel verenigingen is het lastig om mensen bereid te vinden om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Verschillende kandidaten die in de ogen van het bestuur de competenties bezitten om een dergelijke functie met succes te kunnen uitvoeren zijn de revue gepasseerd en desgewenst benaderd. Tot op heden heeft dit niet geleid tot succes. Bijna alle kandidaten gaven aan het een eer te vinden om een vereniging als Beatrix te mogen leiden, maar de benodigde tijd ontbrak hen om hierop positief te reageren.

Ik ontken niet dat deze functie de nodige tijd met zich meebrengt, omdat een voorzitter wordt geacht de vereniging te vertegenwoordigen en alle afdelingen ook intern de nodige aandacht te geven. Echter, onze organisatie heeft een dusdanige structuur, dat het operationele werk en de aspecten die dit met zich meebrengen door de managementteams worden uitgevoerd, bewaakt en gerapporteerd aan het bestuur. Dit betekent dat een voorzitter wel samen met het bestuur mede verantwoordelijk is, maar niet alles hoeft te regelen c.q. uit te voeren.

Ik realiseer mij dat de factor tijd een lastige is, maar de club doe je met elkaar en bij de juiste afspraken en verdeling van taken is het leiden van zo’n mooie vereniging heel goed te doen, ook met een gezin of een drukke baan, want ik heb ze allebei gehad.

Misschien kent u mensen in uw omgeving die een goede kandidaat zou kunnen zijn of  wellicht bent u zelf wel zo iemand. Het bestuur wil graag kennis maken met competente kandidaten, waarbij de volgende competenties worden gevraagd:

– Samenwerken
– Sensitiviteit
– Communiceren (in- en extern)
– Luisteren
– Flexibiliteit
– Organisatie en planning

Uw reacties zien wij graag tegemoet via onze email adresbestuur@beatrix.org

Via deze weg wil ik iedereen, binnen en buiten de club, bedanken met wie ik in de afgelopen jaren heb mogen samenwerken. Ik heb gemerkt dat binnen onze showkorpsen- en colorguardwereld heel veel mensen actief zijn die met passie en grote inzet hun hobby uitvoeren, meestal geheel belangeloos.

Ik hoop u in de toekomst nog regelmatig tegen te komen op de taptoe of contest velden en anders bent u uiteraard welkom voor een (korte) vakantie in Altenau.

Tot ziens

Gerard Eijlers


Foto’s op deze pagina zijn gemaakt door: Pamela Lam