TOEKOMSTPLANNEN BEATRIX’

Naar buiten toe is het vergeleken met andere jaren erg stil geweest vanuit Beatrix’.

Hier en daar werd wel opgetreden en er werd elk weekend trouw gerepeteerd. Maar de hamvraag voor u en ook onze eigen leden is natuurlijk, keert Beatrix’ terug en zo ja, hoe?

Niet snel na de nare beslissing van maart j.l. is er een commissie opgericht, genaamd “Commissie 2016”. Dit was een groep mensen uit allerlei verschillende invalshoeken, leden, staff, vrijwilligers, een bestuurslid, oud (bestuurs)leden, musici van buitenaf ect. Zij zijn met regelmaat bij elkaar gekomen en hebben 2 weken geleden een advies uitgebracht aan het bestuur. Het bestuur heeft besloten om het volledige plan van de commissie 2016 over te nemen.

Er is door de commissie eerst geïnventariseerd wat de behoefte is van de huidige (staff)leden. Veel terugkomende reacties waren termen zoals “Waardering”, “Plezier en gezelligheid”, “Kleinschaliger”, “Competitiegevoel”, “De sociale rol van Beatrix'”, “Blijf bij de roots; toeteren, trommelen en vlaggen”. Naast deze behoeftes is er ook stilgestaan bij wat diepere zaken. Hoe bereiken we dit en hoe houden we vast wat we bereiken? Denk hierbij bijvoorbeeld aan Kaders en een Opleidingsplan voor zowel staff als leden, bestuur en vrijwilligers.

DAN NU, wat is hier uit gekomen??? We gaan een nieuwe weg inslaan mét drumcorps invloeden. We willen deze winter een product neerzetten welke als showcase zal dienen en door zal groeien naar een volledig programma dat door zal lopen in de zomer. Het nieuwe product wordt publieksvriendelijk, meer theatraal en zal geschreven worden zodat deze op vele terreinen en locaties uitgevoerd kan worden voor publiek. Hierbij willen we ook veel ruimte laten voor moderne ontwikkelingen en technieken. We zullen dus veel van de drumcorps stijl behouden, maar niet meer voldoen aan het drumcorps manual. Ons seizoen zal niet meer in het teken staan van DCE, maar deelname is niet uitgesloten.

Wij kijken enorm uit naar de toekomst! Ben je ook zo enthousiast als wij? Na de vakantie houden wij een Open dag en je bent natuurlijk van harte welkom. Meer info volgt!