VOORUIT KIJKEN

Zoals wij eerder aangeven, wordt Beatrix Drum & Bugle Corps niet opgedoekt. Integendeel. Er wordt niet nagedacht over de vraag of zij verder gaan, maar hoe zij verder zullen gaan.

Direct na de mededeling dat Beatrix’ dit zomerseizoen niet op de velden te zien zal zijn, werd geopperd om tijdens het paasweekend toch samen te komen. Met meerdere doeleinden. Namelijk het nadenken over de toekomst, maar ook het gezellige samenzijn welke zou vervallen doordat het paascamp geen doorgang vindt.

Na wat overleggen en zoeken naar mogelijkheden is besloten om met de personen die verder willen kijken een kort weekend weg te gaan. Zij zullen aankomend weekend een nacht vertoeven op de Gelderse veluwe in een mooie accommodatie genaamd De Wildwal. Het weekend zal onder andere bestaan uit een puzzeltocht, een gezellige avond en nacht en het brainstormen over de toekomst.

Wat willen we? Alleen nog indoor activiteiten? Of toch proberen een doorstart te maken met de zomer in 2016? En zo ja, als Drum & Bugle Corps of…? Hoe gaan we de komende maanden geld genereren nu de inkomsten van taptoes en parades wegvallen? De gemotiveerde groep wil hier graag met elkaar over nadenken en er zijn al genoeg ideeën de revue gepasseerd.

Dit brainstormen vindt nu in eerste instantie intern plaats met de huidige leden, staff en vrijwilligers. Binnenkort zal er echter ook een moment komen waarbij een ieder welkom is die hier ook in wil meedenken. Wij houden u op de hoogte!