IN MEMORIAM: GERARD EIJLERS

Gisterenmorgen bereikte ons het droevige nieuws dat oud voorzitter Gerard Eijlers is overleden.

Gerard was al lange tijd ziek en heeft de strijd tegen zijn slopende ziekte helaas niet mogen winnen. Voor de Vereniging Beatrix Korpsen (VBK) heeft Gerard van 2009 tot 2013 de voorzittersrol op zich genomen. Gerard heeft in deze tijd veel betekend voor de vereniging. In zijn rol als voorzitter heeft Gerard zich enorm ingezet om de verenigingen Jong Beatrix en Beatrix’ samen te brengen en het nieuwe VBK vorm te geven.

Tijdens zijn zitting werd er ook voor het eerst deelgenomen aan de wedstrijden van Indoor Percussion. Bij de organisatie van de European Tour van Beatrix’ in 2012 was Gerard ook betrokken. Na Gerard’s verhuizing naar Altenau in De Harz (Duitsland) kwam hij nog regelmatig langs bij evenementen. Hij heeft de club tot het laatste moment actief gevolgd.

Met het overlijden van Gerard, verliezen wij niet alleen een oud bestuurslid, maar vooral ook een goede vriend. Wij wensen zijn vrouw Fenny en kinderen Desiree en Kevin, familie en vrienden alle kracht toe om dit grote verlies te dragen.

IMG_6395