ERELID ROB LAM HEEFT LINTJE GEKREGEN

Vandaag is ons erelid Rob Lam benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau. En wie kan de aanleiding daartoe beter verwoorden dan mede erelid en vriend Jaap van Waveren, die hem heeft voorgedragen. Hieronder kunt u lezen waarom dit lintje meer dan verdiend is!

Zoals gebruikelijk wordt de laatste jaren de dag voor Koningsdag een aantal mensen in het zonnetje gezet voor hun verdienste in de maatschappij en krijgen daarvoor een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Zo ook in Hilversum en één van de gedecoreerden is ons Erelid Rob Lam. Onder het mom van een vroege lunch werd Rob deze ochtend naar het Raadhuis gelokt tezamen met zijn vrouw, dochter, schoonzoon, kleinkinderen en direct betrokken vrienden.

Zoals de burgemeester ook aangaf is Rob niet alleen betrokken geweest bij Beatrix’ maar begon eigenlijk zijn vrijwilligerswerk bij de voetbalvereniging Hilversumsche Boys.

Na zijn dienstvervulling kwam hij in 1967 terug en na een jaar te hebben gevoetbald werd Rob in 1968 benoemd tot penningmeester, welke functie hij tot 1986 tot ieders tevredenheid heeft uitgevoerd. Rob was ook één van de initiatiefnemers om tezamen met de overige bestuursleden een bouwgroep te formeren om te komen tot een geheel nieuw clubgebouw voor de voetbalvereniging. Rob kwam niet alleen met ideeën maar heeft ook gedurende de bouwperiode van 2 jaar flink de handen uit de mouwen gestoken, maar moest tevens als penningmeester ook toezien dat afgesproken budgetten niet werden overschreden.

Tijdens de viering van het 60-jarig bestaan van de voetbalvereniging in 1984 heeft de vereniging besloten Rob het erelidmaatschap van de vereniging te verlenen. In 1986 besloot Rob om de spreekwoordelijke (voetbal)schoenen aan de wilgen te hangen en zijn actieve vrijwilligerscarrière bij de vereniging te beëindigen.

IMG_7375 IMG_1618

In de tussentijd waren de kinderen van Rob lid geworden bij “Beatrix” en aangezien Rob toch nog tijd over had werd hij in 1984 secretaris van de Stichting Beatrix. Nadat Rob in 1994 werd benoemd tot secretaris van Beatrix Drum & Bugle Corps, werd hij in 1997 gekozen als voorzitter.

Tijdens een van de vele onderlinge gesprekken opperde hij dat Hilversum toch een eigen taptoe zou moeten hebben en wat zou dan voor Hilversum geen betere naam zijn dan “Mediastad Muziek Festival” en zo was Rob in 1998 de initiatiefnemer voor een evenement wat binnen enkele jaren toonaangevend zou zijn in onze muziekwereld en bekend stond als het “MMF”. Menig vereniging in Nederland heeft mede door dit evenement kennis gemaakt met Hilversum. Zelfs gasten uit België en Engeland waren hierbij aanwezig.

Uiteraard had Rob bij zijn dagelijkse werkzaamheden bij drukkerij De La Montagne ook te maken met de uitdaging “millennium 2000”. Hetgeen hem inspireerde om met Beatrix Drum & Bugle Corps nogmaals (in vervolg van 1991) de uitdaging aan te gaan voor een USA reis en wel in augustus 2000. Na de realisatie hiervan en terug in Nederland vond hij dat dit naar meer smaakte. En zo gebeurde het dat niet alleen in 2004 maar ook in 2008 Beatrix’ opnieuw de plas overstak. Daarbij in 2008 terugkomend als “International Champion DCI”. Dit als kroon op het werk van alle daarvoor gaande USA tours. Natuurlijk was dit niet alleen het werk van “voorzitter Rob” maar tijdens die tours was hij altijd wél de man, en aanwezig om de aai over de bol te geven bij de jongere leden. Maar ook voor assistentie in de keuken, en daar waar helpende handen nodig waren.

In 2009 heeft Rob binnen de vereniging een stap teruggedaan, en heeft in maart 2015 zijn bestuursfunctie overgedragen, maar is tot op de dag van heden nog als vrijwilliger drukdoende en

verantwoordelijk voor de horeca binnen het clubgebouw, waarbij vooral het doel is om de jeugd een “thuis” te geven.

13055494_882359498552706_7237985040755953690_n IMG_7400

Dat Rob door de jaren heen toch ook de sportieve kant heeft bijgehouden blijkt o.a. uit zijn interesse en hobby voor het golfen. En zo kwam Rob terecht bij de Golfbaan Naarderbos, waar hij – kon het niet laten – ook daar inmiddels al vele jaren een bevlogen vrijwilliger is. Hij vervult al lange tijd de rol van marshall op Golfbaan Naarderbos. Tevens is hij ook geruime tijd caddiemaster geweest, waarbij hij de coördinatie van de overige marshall vrijwilligers op zich nam.

Daarnaast is hij bij de KLM Open ook coördinator van alle vrijwilligers van Golfbaan Naarderbos die als marshall een hole bemannen, ervoor zorgen dat de spelers een ongestoorde wedstrijd spelen, en het in grote getale aanwezige publiek van informatie wordt voorzien. Voorts is Rob ook al enige jaren vrijwilliger bij het Dutch Disabled Open, een jaarlijks terugkerend toernooi voor golfers met een fysieke beperking. Dit toernooi laat zien dat mensen met een fysieke beperking ook de golfsport kunnen beoefenen en daardoor vaak weer worden gestimuleerd in het overige leven.

Al met al, bijna 50 jaar lang vrijwilliger in de sport en cultuur, als een aimabel man, altijd druk bezig, maar vooral voor anderen. Met een enorme drive, niet alleen om zaken voor elkaar te krijgen, maar nog meer om ook te kijken naar de sociale- en menselijke aspecten van vooral de jeugd waarmee hij te maken had.

Dit alles was meer dan een reden genoeg om hem voor te dragen, waarbij de burgemeester besloot met de woorden “Het heeft de Majesteit de Koning behaagt u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.”


Foto’s op deze pagina zijn gemaakt door Pamela Lam & Roland Kessel