HET BESTUUR ZOEKT JOU!

Helaas moeten wij melden dat onze penningmeester, Hans Mol, door een combinatie van werk- en privéomstandigheden genoodzaakt is om zijn bestuurstaak neer te leggen. Wij vinden dit natuurlijk ongelooflijk jammer, maar begrijpen en respecteren zijn besluit.

Omdat het aantal bestuursleden hiermee onder de toegestane limiet van drie is gekomen, zijn wij genoodzaakt een algemene vergadering en een bestuursverkiezing uit te schrijven om de vrijgekomen plaats te vullen. Daarnaast nodigen wij ook personen die een algemene bestuursfunctie willen vervullen om zich te melden.

Het bestuur is druk bezig met het benaderen van potentiële bestuursleden. Het staat ieder lid vrij zich verkiesbaar te stellen of iemand voor te dragen. Wij zullen zo spoedig mogelijk de uitnodiging versturen voor de vergadering.

Het bestuur