CONTACT

Jong Beatrix en Beatrix’ zijn een onderdeel van Beatrix’ Hilversum.

Wilt u meer informatie over Beatrix’ Hilversum, neemt u dan contact met ons op:

Gebouwbeheer
Peter van Doorn
gebouwbeheer@beatrix.org

PR & Projecten
Vacant
pr@beatrix.org

Adres (bezoek en correspondentie):  
Bankgegevens:
Vereniging Beatrix Korpsen
Neuweg 357
1215 JA Hilversum
Nederland
Tel: +31 (0)35-6215571
info@beatrix.org
Vereniging Beatrix Korpsen
NL29INGB0003048887
INGBNL2A
Bestuur:
Voorzitter 
Erik Vlijm
voorzitter@beatrix.org
Secretaris
Edwin van Rijnstra
secretaris@beatrix.org
Penningmeester
Andre van Drenth
penningmeester@beatrix.org
Algemeen:
Contactpersoon algemene zaken
Voorzitter
Website
webmaster@beatrix.org
Coördinator Beatrix’
Vacant
beatrix@beatrix.org
Coördinator Jong Beatrix
jongbeatrix@beatrix.org